تفنگداران غیر مسئول در مسیر بزرگ‌راه هرات – غور از رانندگان پول می‌گیرند

تفنگداران غیر مسئول در مسیر بزرگ‌راه هرات – غور از رانندگان پول می‌گیرند

گروه‌های مسلح غیر مسئول در مسیر بزرگ‌راه هرات- غور از رانندگان وسایط نقلیه اخاذی می‌کنند. عبدالحی خطیبی، سخنگوی والی غور به تلویزیون چکاد گفته است که این افراد از رانندگان موترهای باربری در این بزرگ‌راه تا ۳۰ هزار...