مشکلات بانوان راننده در هرات

مشکلات بانوان راننده در هرات

از مجموع حدود ۲۸۰ بانویی که تا کنون جواز راننده گی از مدیریت ترافیک هرات بدست آورده اند تنها چهار تن شان در سطح شهر هرات دریوری میکنند. مدیر ترافیک هرات میگوید: شمار زنان علاقمند دریوری در هرات اندک است. این در حالیست که...