مشکلات بانوان راننده در هرات

مشکلات بانوان راننده در هرات

نویسنده گزارش: احمد سهیل نصیری از مجموع حدود ۲۸۰ بانویی که تا کنون جواز راننده گی از مدیریت ترافیک هرات بدست آورده اند تنها چهار تن شان در سطح شهر هرات دریوری میکنند.   مدیر ترافیک هرات میگوید: شمار زنان علاقمند دریوری...