راز افرادی که دندان براق و سفید دارند

راز افرادی که دندان براق و سفید دارند

در این مقاله در این باره راهای کار مفید و در عین بی ضرر برای داشتن دندان های سفیدتر ارائه کرده که به شرح زیر است : *بیش از اندازه مسواک نزنید. زیاد مسواک نزنید و برس را محکم روی دندان هایتان نکشید با این کار مینای دندان شما...