راز آرامش افراد موفق در چیست؟

راز آرامش افراد موفق در چیست؟

راز این آرامش به عوامل ذیل مربوط می‌شود: آنها قدر آنچه دارند، می‌دانند: قدردانی از آنچه دارید نه تنها خلق‌و‌خوی شما را بهبود می‌بخشد، بلکه ترشح هورمون استرس (کورتیزول) را هم تا ۲۳ درصد کاهش می‌دهد. براساس تحقیقی که در...