رازهای اپوزیسیون سازی در افغانستان فاش شد

رازهای اپوزیسیون سازی در افغانستان فاش شد

روزنامۀ هشت صبح با نشر مطلبی گفته که انور الحق احدی که به‌تازگی به‌عنوان اپوزیسیون اعلام موجودیت کرد به فرمایش دیپلمات‌های غربی اعلام این حرکت جدید سیاسی را مدتی به تعویق انداخته بود. دکتر انور الحق احدی، وزیر تجارت و...