رازهایی که معلولان را به سوی موفقیت سوق می‌دهد

رازهایی که معلولان را به سوی موفقیت سوق می‌دهد

داشتن دوستان خوب برای معلولان یک ضرورت است. بسیاری از معلولان موفق تلاش می کنند با افراد خانواده، دوستان و آشنایان خود بیش از پیش ارتباط و دیدار داشته باشند. ۱ - ارتباط اجتماعی موثر برقرار کنید و در جمع دوستان قرار...