رادیو داعش مسدود شد

رادیو داعش مسدود شد

مقام‌های محلی در ننگرهار گفتند که نشرات "رادیو صدای خلافت" که به طرفداری گروه داعش نشرات داشت، متوقف‌شده است. رادیو صدای خلافت در موج اف ام پخش می‌شد و صدای آن در شهر جلال‌آباد و شماری از ولسوالی‌های ننگرهار شنیده‌شده...