راخوی برای تشکیل دولت رای اعتماد نگرفت

راخوی برای تشکیل دولت رای اعتماد نگرفت

کفیل نخست ‌وزیر اسپانیا بار دیگر نتوانست برای تشکیل دولت از پارلمان این کشور رای اعتماد بگیرد. ماریانو راخوی، کفیل نخست ‌وزیری اسپانیا، نتوانست از پارلمان برای تشکیل دولت اقلیت رای اعتماد بگیرد. به این ترتیب اگر ظرف...