راحیل شریف به کابل می‌آید

راحیل شریف به کابل می‌آید

راحیل شریف رییس ستاد ارتش پاکستان هفته آینده برای گفتگو در مورد ازسرگیری مذاکرات صلح با طالبان وارد کابل می‌شود. بحث روی مسائل امنیتی و هماهنگی میان دو کشور در ساحات مرزی، از اهداف دیگر سفر وی خوانده‌شده است. سرتاج...