رئیس جمهور اسبق گرجستان از اوکراین اخراج شد

رئیس جمهور اسبق گرجستان از اوکراین اخراج شد

برخی منابع می‌گویند که میخیل ساآکاشویلی رئیس جمهور اسبق گرجستان از اوکراین اخراج شده است.   دیوید سکوارلیدزی یکی از نزدیکان ساآکاشویلی شامگاه روز گذشته در صفحه فیسبوک‌اش نوشت که وی به گرجستان رفته است. در گذشته یک...