رئیس جمهور با مسئولین ملکی و نظامی درباره آتش بس گفتگو کرد

 رئیس جمهور با مسئولین ملکی و نظامی درباره آتش بس گفتگو کرد

رئیس جمهور افغانستان امروز دوشنبه ۲۸ جوزا در مرکز ملی توحید از طریق ویدیو کنفرانس با والیان و شمار دیگری از مسئولین ملکی و نظامی در رابطه با اوضاع جاری کشور صحبت کرد و هدایات لازم را صادر نمود.   اشرف غنی رئیس جمهور...