دیدار رئیس جمهور غنی با هیئت شورای امنیت سازمان ملل متحد

دیدار رئیس جمهور غنی با هیئت شورای امنیت سازمان ملل متحد

دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری افغانستان، صبح امروز با پخش خبرنامه‌ای اعلام کرد که رئیس جمهور غنی شام روز گذشته با هیئت شورای امنیت سازمان ملل متحد در ارگ دیدار کرده است.   هیئتی از شورای امنیت سازمان ملل متحد به ریاست...