رئیس جمهور افغانستان برای پاکستان شرط تعین کرده است

رئیس جمهور افغانستان برای پاکستان شرط تعین کرده است

رئیس جمهور غنی روز گذشته ۱۱ سرطان، گفت که تبادلات تجاری بین افغانستان  و پاکستان در صورتی انجام خواهد شد که پاکستان اجازه دهد که خط آهن افغانستان تا شهر (امرتسر) هندوستان برسد.   اشرف غنی، در دومین روز سفر اش به ولایت...