دیدار رئیس جمهور افغانستان از مجروحان حملات اخیر در کابل

دیدار رئیس جمهور افغانستان از مجروحان حملات اخیر در کابل

اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان از مجروحان حملات روز پنجشنبه هفته گذشته در بیمارستان استقلال عیادت کرد.   وی که شام روز گذشته از این مجروحان دیدار به عمل آورد، به مسئولان بیمارستان استقلال هدایت داد تا در قسمت درمان...