رئیس جمهور افغانستان به قندهار سفر کرد

رئیس جمهور افغانستان به قندهار سفر کرد

رئیس جمهور اشرف غنی صبح امروز در یک سفری وارد ولایت قندهار شد.   آقای غنی در دیدارش از ولایت قندهار درباره امنیت این ولایت با مقام‌ها و نظامیان ارتش ۲۰۵ اتل گفتگو کرد. نجیب الله آزاد معاون سخنگوی رئیس جمهور گفت که...