رئیس جمهور افغانستان حکمی مبنی بر حفظ آثار و بناهای باستانی هرات صادر کرده است

رئیس جمهور افغانستان حکمی مبنی بر حفظ آثار و بناهای باستانی هرات صادر کرده است

رئیس جمهور افغانستان حکمی مبنی بر حفظ شهر قدیم، میراث فرهنگی و تاریخی و آثار باستانی را به عنوان مدل نمونه برای دیگر شهرهای تاریخی صادر کرده است.   جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات می‌گوید، محمد آصف رحیمی والی این ولایت...