رئیس جمهور افغانستان آتش بس یک جانبه را تمدید کرد

رئیس جمهور افغانستان آتش بس یک جانبه را تمدید کرد

«رئیس‌جمهور غنی» طی یک نشست رسمی به تمامی نیروهای نظامی، دستور داد تا آتش‌بس را در مقابل پیکارجویان طالب تمدید کنند.   اشرف غنی گفت که این تصمیم را براساس خواست شهروندان کشور گرفته و اگر پیکارجویان طالب به این خواست...