رئیس اجرایی مرکز تجارت جهانی با داکتر عبدالله  دیدار کرد

  رئیس اجرایی مرکز تجارت جهانی با داکتر عبدالله  دیدار کرد

رئیس اجراییه کشور با رئیس اجرایی مرکزتجارت جهانی و معاون دبیرکل سازمان ملل در بخش تجارت بین‌المللی دیدار و گفتگو کرد.   «داکتر عبدالله» رئیس اجراییه افغانستان امروز یکشنبه ۲۰ جوزا، با «ارنچا گانزالز» رئیس اجرایی...