رئیس اجراییه برای تشویق تیم ملی کرکت افغانستان عازم هند شد

رئیس اجراییه برای تشویق تیم ملی کرکت افغانستان عازم هند شد

داکتر عبدالله، رئیس اجراییه افغانستان بخاطر تشویق تیم ملی کرکت افغانستان در مقابل هند، عازم آن کشور شد.   رئیس اجراییه کشور بخاطر افتتاح مسابقۀ تاریخی میان افغانستان و هند، به شهر بنگلور سفر کرده است. عبدالله از...