رئیس اجراییه افغانستان به خانواده های قربیان حمله اخیر جلال آباد تسلیت گفت

رئیس اجراییه افغانستان به خانواده های قربیان حمله اخیر جلال آباد تسلیت گفت

عبدالله عبدالله رئیس اجراییه افغانستان روز گذشته ۱۲ سرطان، جهت ابراز تسلیت به خانواده‌های قربانیان حمله اخیر در شهر جلال آباد که بر علیه اقلیت سیک کشور صورت گرفت به کارته‌ی ‌پروان رفت.   روز شنبه هفته جاری در شهر...