رئیس اجرائیه با مسئولین رسانه‌های بریتانیا دیدار کرد

رئیس اجرائیه با مسئولین رسانه‌های بریتانیا دیدار کرد

داکتر عبدالله رئیس اجراییه افغانستان در جریان سفر به بریتانیا با مسئولان و نمایندگان رسانه‌های بریتانیا دیدارکرد.   رئیس اجراییه در یک نشست با مسئولان و نمایندگان جمعی از رسانه‌های معتبر بریتانیا دیدار کرد و...