رئیس اجرائیه افغانستان وارد بریتانیا شد

رئیس اجرائیه افغانستان وارد بریتانیا شد

رئیس اجرائیه جمهوری اسلامی افغانستان در یک سفر ۳ روزه امروز ۱۶ جوزا، وارد کشور بریتانیا شده و با مقامات عالی رتبۀ آن کشور دیدار و گفتگو کرد.   «داکتر عبدالله» رئیس اجرائیه کشور در جریان این سفراش با «خانم تریزا می»...