تاکید رئیس اجرائیه افغانستان بر اتحاد شهروندان

تاکید رئیس اجرائیه افغانستان بر اتحاد شهروندان

داکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه افغانستان امروز در نشست شورای وزیران گفت که مسئله توزیع شناسنامه‌های الکترونیکی نباید باعث تفرقه میان شهروندان شود.   وی افزود که اکنون بحث‌های مهمی در افغانستان جریان دارد و...