رئیس ارکان جدید لوای دوم پایگاه ۲۰۷ ظفر معرفی شد

رئیس ارکان جدید لوای دوم پایگاه ۲۰۷ ظفر معرفی شد

خبرها حاکی از آنست که رئیس ارکان جدید لوای دوم پیاده پایگاه ۲۰۷ ظفر توسط «نورالله قادری» فرمانده این پایگاه معرفی گردید.   پایگاه ۲۰۷ ظفر با نشر خبرنامه‌ای گفته محفلی به همین منظور در تالار فرماندهی لوای دوم تدویر و...