حکم(رئیس هیئت تفتیش اداره مستقل ارگان‌های محل)در دادگاه هرات صادر شد

حکم(رئیس هیئت تفتیش اداره مستقل ارگان‌های محل)در دادگاه هرات صادر شد

گزارش‌ها حاکی از آنست که رئیس هیئت تفتیش اداره مستقل ارگان‌های محل که چندی پیش به ظن اخذ رشوه بازداشت شده بود امروز در دادگاه هرات، به ۵ سال زندان و ۱۳ هزار دالر جریمه محکوم شد.   رئیس محکمه ابتدایی جرایم ناشی از فساد...