رئیس اداره مهاجران جوزجان خواهان کمک برای آواره‌ شدگان این ولایت شد

رئیس اداره مهاجران جوزجان خواهان کمک برای آواره‌ شدگان این ولایت شد

رئیس اداره مهاجران و عودت کننده‌گان ولایت جوزجان خواهان رساندن کمک ها به آواره شدگان از منطقه دشت لیلی این ولایت شد.   سید طالب سادات رئیس اداره مهاجران می گوید که کمک های اداره شده توسط این اداره برای آواره شدگان...