رئیس ستاد مشترک ارتش ایالات متحده آمریکا به کابل آمد

رئیس ستاد مشترک ارتش ایالات متحده آمریکا به کابل آمد

گزارش‌ها حاکی از آنست که «جنرال دنفورد»، رئیس ستاد مشترک ارتش ایالات متحده آمریکا شامگاه شب گذشته وارد کابل شد.   جنرال دنفورد، به شماری از خبرنگاران همراه اش گفت که وی بخاطر بررسی اوضاع افغانستان به این کشور آمده...