رئیس جدید اداره اقتصاد ولایت نیمروز آغاز به کار کرد

رئیس جدید اداره اقتصاد ولایت نیمروز آغاز به کار کرد

محمد شریف ابراهیمی منحیث رئیس اداره اقتصاد ولایت نیمروز آغاز به کار نمود.   وی صبح امروز طی جلسه اداری مقام ولایت نیمروز معرفی و به کار خود در این اداره آغاز کرد. والی نیمروز ضمن تبریک این پست به وی، ریاست اقتصاد را یکی...