رئیس اجراییه با سفیر ترکمنستان در کابل دیدار کرد

رئیس اجراییه با سفیر ترکمنستان در کابل دیدار کرد

«داکتر عبدالله» رئیس اجراییه  دولت افغانستان روز گذشته ۲۱ اسد، با «هوجا اوویزوف» سفیر جدید ترکمنستان در کابل دیدار کرد.   رئیس اجراییه کشور در این دیدار گفت که افغانستان و ترکمنستان ۲ کشور دوست و دارای روابط حسنه...