رئیس اجرائیه: کارآفرینی را در اولویت قرار دهید

رئیس اجرائیه: کارآفرینی را در اولویت قرار دهید

رئیس اجرائیه حکومت وحدت ملی افغانستان، امروز ۶ جوزا، در نشست کمیتهٔ جوانان و اشتغال‌زایی گفت که کارآفرینی و کاهش بی‌کاری بدون سهم ‌فعال نهادهای داخلی و بین‌المللی امکان ندارد.   عبدالله در این نشست گفت که مهمترین...