راهبرد جالب رئال برای جلوگیری از جدایی آسان خامس

راهبرد جالب رئال برای جلوگیری از جدایی آسان خامس

راهبرد جالب رئال برای جلوگیری از جدایی آسان خامس   رئال مادرید به آسانی دوست ندارد که هافبک خود را از دست بدهد؛ به همین دلیل این باشگاه برای جلوگیری از انتقال دائمی خامس در طول دو سال آینده، رئال مادرید یک سال به...