رأی مثبت مجلس نمایندگان مونته‌نگرو برای پیوستن به ناتو

رأی مثبت مجلس نمایندگان مونته‌نگرو برای پیوستن به ناتو

مجلس نمایندگان مونته‌نگرو با اکثریت آراء از پیوستن این کشور به ناتو حمایت کرد. مجلس مونته‌نگرو در جلسه رأی‌گیری با موضوع عضویت در ناتو قطعنامه‌ای برای حمایت از این اقدام صادر کرد. نمایندگان مجلس مونته‌نگرو با ۴۸ رأی...