ذکریا از مرکز آموزش انتحاری طالبان فرار کرد

ذکریا از مرکز آموزش انتحاری طالبان فرار کرد

یک پسر دوازده ساله در ولایت فاریاب که ازسوی طالبان برای انجام حمله انتحاری خریداری شده بود، موفق به فرار گردید. مخالفان مسلح قبلآ نیز از اطفال، مانند این طفل که توسط پولیس بازداشت شده را در حملات انتحاری استفاده کرده...