وزارت مالیه روی طرح ایجاد کارخانه‌های ذوب آهن کار می‌نماید

وزارت مالیه روی طرح ایجاد کارخانه‌های ذوب آهن کار می‌نماید

وزارت مالیه از کمیته مواد استفاده شده از آهن می‎خواهد تا بالای طرحی کار نمایند تا فابریکه‎های ذوب آهن در کشور ایجاد شود. اجمل حمید عبدالرحیمزی سخنگوی این وزارت گفت: "هدف از این طرح ، مشخص ساختن اندازه آهن‎های کهنه،...