اشتباهات پیاپی در زندگی

اشتباهات پیاپی در زندگی

هر چند که انسانها در طول تاریخ اشتباهات کوچک و بزرگ بسیاری را در راه رسیدن به موفقیت مرتکب شده‌اند، اما چیزی که مایه تعجب و شگفتی است این است که این اشتباهات به کرات در حال تکرار بوده، می باشند و شاید در آینده‌ای نه چندان...