پس از این ذهن انسان نیز خوانده می‌شود

پس از این ذهن انسان نیز خوانده می‌شود

بر اساس گزارش‌ها روسیه دستگاهی ساخته است که به وسیله آن میتوان ذهن انسان نیز را خواند . این دستگاه سی.تی.اسکن قدرتمند نسل جدید روسیه، هنوز تنها در یک نسخه و در شهر "نووسیبیرسک" روسیه طراحی و ساخته شد. این دستگاه توموگرافی...