رتبه چهاردهم ترکیه در میزان ذخایر طلای جهان

رتبه چهاردهم ترکیه در میزان ذخایر طلای جهان

ترکیه با داشتن ۳۹۶٫۵ تن ذخیره طلا، در رتبه چهاردهم کشورهای دارای بیشترین ذخایر این فلز قرار دارد. براساس آخرین آمار «شورای جهانی طلا» در ماه جنوری سال جاری، ترکیه با داشتن ذخایر طلا به میزان ۳۹۶٫۵ تن، در رتبه چهاردهم...