دستگاه دیپلوماسی افغانستان در حال رکود است

دستگاه دیپلوماسی افغانستان در حال رکود است

کمیسیون روابط بین الملل مجلس نمایندگان افغانستان بر این باور است که سفرای کشور به جای تلاش برای تقویت روابط افغانستان با کشور های دیگر سفارتخانه ها را به استراحتگاه تبدیل کرده اند.   کمیسیون روابط بین الملل مجلس...