دیپلومات‌های ربوده شده پاکستانی در افغانستان نجات یافتند

 دیپلومات‌های ربوده شده پاکستانی در افغانستان نجات یافتند

 دیپلومات‌های ربوده شده پاکستانی در افغانستان نجات یافتند   دیپلمات‌های پاکستانی در جلا‌ل آباد افغانستان که ماه گذشته گروگان گرفته شده بودند، آزاد شده و به زودی به کشورشان برمی‌گردند. طبق خبرنامه وزارت امور...