روابط دیپلماتیک چهار کشور عربی با قطر قطع شد

روابط دیپلماتیک چهار کشور عربی با قطر قطع شد

عربستان سعودی، بحرین، مصر و امارات به گونه رسمی، روابط دیپلماتیک با قطر را قطع کردند. مقام‌های سعودی مدعی‌اند که قطر به حمایت از هراس‌افگنان اقدام می‌نماید و به همین دلیل، تمامی مسیرهای دریایی، زمینی و هوایی بین دو...