دانشجویان معترض دانشگاه هرات: نباید دیپارتمنت زبان دری حذف شود

دانشجویان معترض دانشگاه هرات: نباید دیپارتمنت زبان دری حذف شود

ده‌ها تن از دانشجویان دانشکدۀ ادبیات دانشگاه هرات، در پیوند به‌حذف دیپارتمنت زبان دری از کانکور شبانه، امروز دست به تجمع اعتراضی زده‌اند. این دانشجویان، به این اقدام وزارت تحصیلات عالی واکنش تند نشان می‌دهند و از...