دیپارتمنت تکنالوژی مواد غذایی در دانشگاه هرات افتتاح شد

دیپارتمنت تکنالوژی مواد غذایی در دانشگاه هرات افتتاح شد

دیپارتمنت تکنالوژی مواد غذایی صبح امروز در دانشکده زراعت دانشگاه هرات افتتاح شد.   شماری از دانشجویان این  دیپارتمنت از حکومت می‌خواهند تا بعد از فراغت شان، زمینه‌ی کاری را برای آنان فراهم نموده و آنان را حمایت...