دیوید هی بریتانیایی مثل شیر غرید

دیوید هی بریتانیایی مثل شیر غرید

دیوید هی، بوکسور سنگین ورزن بریتانیایی موفق شد مارک دی موری، حریف استرالیایی خود، را از پای بیاندازد. هی که پس از سه سال و نیم دوری از رینگ به دیدار دی موری رفته بود با ضرباتی سنگین موفق شد در همان راند اول، دی موری را ناک...