کار ساخت دیوار احاطه‌ای دانشگاه نیمروز آغاز شد

کار ساخت دیوار احاطه‌ای دانشگاه نیمروز آغاز شد

کار ساخت دیوار احاطه‌ای دانشگاه نیمروز با قطع نوار توسط والی این ولایت و با حضور داشت تعدادی از روسای اداره‌های دولتی، رئیس مؤسسه تحصیلات عالی نیمروز و انجینیران ریاست‌های فوائد عامه، شهرسازی و شهرداری آغاز شد. محمد...