دیواری در هرات جان یک جوان را گرفت

دیواری در هرات جان یک جوان را گرفت

یک رویداد طبیعی در هرات جان یک‌تن را گرفت و دو تن دیگر را زخمی ساخت به اساس گزارش بیمارستان مرکزی، بامداد امروز جسد یک جوان حدوداً ۲۵ ساله را به این مرکز درمانی انتقال دادند که در اثر فروریختن دیوار بر وی جان داده...