دیده‌بان حقوق بشر: باید تفنگداران دوستم دادگاهی شوند

دیده‌بان حقوق بشر: باید تفنگداران دوستم دادگاهی شوند

دیده‌بان حقوق بشر افغانستان اعلام کرد که جنگجویان غیر مسئول معاون اول رییس جمهوری به دلیل کشتار، اذیت، آزار و سوء استفاده از قدرت در شمال باید تحت پیگرد قانونی قرار گیرند. به نقل از سازمان دیده‌بان حقوق بشر افغانستان،...