دیدبان حقوق‌بشر: کردها خانه‌های اعراب را ‘تخریب کرده‌اند’

دیدبان حقوق‌بشر: کردها خانه‌های اعراب را ‘تخریب کرده‌اند’

تحقیقات یک گروه ناظر حقوق بشر مدعی است کردها روستاهای عرب‌نشین در مناطقی از شمال عراق را پس از آن که از داعش پس گرفته‌اند، ویران کرده‌اند. این گزارش که روز شنبه (دوازدهم نوامبر – ۲۱ عقرب) از سوی دیدبان حقوق‌بشر منتشر...