دیدار فرمانده امنیه هرات با پیکار جویان طالب

دیدار فرمانده امنیه هرات با پیکار جویان طالب

فرمانده امنیه هرات در دیدار با پیکار جویان طالب، بر تداوم آتش بس میان حکومت و آنان تاکید کرده است.   امین الله امرخیل، فرمانده امنیه هرات که به مناطق دور دست ولسوالی ادرسکن به منظور گفتگو و تشویق پیکار جویان طالب بر...