دیدار رییس جمهور و رییس همکاری های انکشافی اتحادیه اروپا در مورد نشست بروکسل

دیدار رییس جمهور و رییس همکاری های انکشافی اتحادیه اروپا در مورد نشست بروکسل

محمد اشرف غنی رییس جمهور کشور با رییس همکاری های انکشافی اتحادیه اروپا در ارگ ریاست جمهوری دیدار کرد. در این دیدار هر دو جانب در مورد آمادگی ها برای کنفرانس بروکسل و همکاری های منطقه ایی بحث و تبادل نظر نمودند. دفتر...