دیدار رییس جمهور غنی با رییس ستاد ارتش ایتالیا

دیدار رییس جمهور غنی با رییس ستاد ارتش ایتالیا

محمد اشرف غنی، رییس جمهور کشور بعد از ظهر روز گذشته با کلودو گرازینو، رییس ستاد ارتش ایتالیا در ارگ دیدار کرد. در این دیدار رییس جمهور ضمن قدردانی از کمک های نظامی و ملکی ایتالیا، تاکید کرده است که روی چگونگی ساختارها و...